Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, αίθουσα 10 ώρες 16:00-21:00
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, αίθουσα 10 ώρες 16:00-21:00
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, αίθουσα 10 ώρες 16:00-21:00
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, αίθουσα 3 ώρες 16:00-21:00
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, αμφιθέατρο 4 ώρες 16:00-21:00

ΕισηγητήςΕΜΜΑΝΟΥHΛ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

1.Από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά.

2.Aπό την ιστοσελίδα www.oe-e.gr (πατήστε εδώ) και αποστολή με Εmail: oee3pt@oe-e.gr ή Fax: 2310275728.