Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου

Παρουσίαση βιβλίου με θέμα “Η Πολιτική Οικονομία του Ησιόδου” από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.