Πρόταση ΟΕΕ για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος με βάση το καθαρό εισόδημα