Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Π.Τ. Δωδεκανήσου/ Κως

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην ΚΩ σεμινάριο με θέμα:

GDPR γενικά και ειδικά για DPO (Data Protection Officer)

Προσαρμοσμένο για υπηρεσίες χρηματοοικονομικές (Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, λογιστές, λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία), ώστε να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το GDPR, η εφαρμογή του οποίου καθορίστηκε στις 25/05/18.

Αφορά στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας των ιδίων ως υπεύθυνων επεξεργασίας, ως εταιρειών, γραφείων και πελατών τους.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κω την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018και θα έχει διάρκεια 5 ωρών. 16:00-21:00

Εισηγητής θα είναι ο κ. Λιάζος Παλαιολόγος.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος)

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από την ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. πατώντας εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2018 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ουΠεριφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 7-6-2018 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 7-6-2018, η αίτησή τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη.