Νέα Ημερομηνία Σεμιναρίου για Άργος

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στο Άργος

(Αίθουσα «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Κορίνθου 23, Άργος) και ώρες 09:00 με 14:00) και εισηγητή τον κ. Νικόλαο Καλάμαρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και το έτος 2018 και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 17 Μαΐου 2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου (Πλατεία Κολοκοτρώνη 8 Τρίπολη), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.