Επικαιροποιημένη Λίστα των Ομιλητών για το 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΟΕΕ.