Συνάντηση ΟΕΕ και ΤΕΕ με Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που έχουν αναλάβει για την διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και τη διευκόλυνση των δανειοληπτών οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, συναντήθηκαν την Πέμπτη 10 Μαϊου 2018 με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νίκο Καραμούζη, και λοιπά στελέχη αυτής και τους εξέθεσαν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης η ΄Ενωση ενημέρωσε τους φορείς για το υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και για τις πρωτοβουλίες των Τραπεζών και επιφυλάχθηκε να εξετάσει τις προτάσεις των φορέων και να επανέλθει.