Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα κάτωθι σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2018 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • «Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ – Φόρος Διαμονής»με εισηγήτρια την κα Αικατερίνη Σταυροπούλου, στέλεχος της ΑΑΔΕ, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρες 18:00 με 22:00,
  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων» με εισηγητές τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και την κα Βασιλική Γιοβά, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρες 17:00 με 22:00 και
  • «Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων» με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρες 18:00 με 22:00.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί μπορούν να τα παρακολουθήσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (LiveStreaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι:

Υπόχρεοι της αναγκαίας εκπαίδευσης είναι:

OιΛογιστές Φοροτεχνικοίκάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ και Β΄τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταίροι) που διενεργούν εργασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ.

Δικαιούχοι της αναγκαίας εκπαίδευσης είναι:

  • Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
  • Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 καιέχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος,
  • Τα μέλη του ΟΕΕ (μη Λογιστές Φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

Για τη συμμετοχή στην εν λόγω εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ποσού των 30€ (μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής).