Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς/ Θήβα

Το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη ΘΗΒΑ Ενημερωτικό Σεμινάριο 5 ωρών με θέμα:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε1,Ε3,Ν

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αρμονία» του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαΐου 2018 και θα έχει διάρκεια 5 ωρών.

Εισηγητής θα είναι ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως – Μητρώο Εισηγητών ΟΕΕ

Αναλυτικά η ημέρα και ώρα διεξαγωγής θα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 09:00 έως 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και για το έτος 2018 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν σε ισχύ την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2018 ).

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία του ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 4/5/18, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 4/5/18, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Λ. Χαϊνά 75 Χαλκίδα, 2ος όροφος, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Μαΐου 2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2221080710 (&FAX)

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, , αλλά και από την ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο, επίσης με FAX στο 2221080710 και με email στο oee9pt@oe-e.gr.