Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ)του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκουν να προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στους συναφείς της τομείς.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Προγράμματα: