Νέος κύκλος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο “Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα” από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Νέο κύκλο του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα».

Το Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2017, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων ? Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα,διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων, το οποίο προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια του οργανισμού και στην πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, που θα έβλαπταν τη λειτουργία και το κύρος του, αλλά και ατομικά τους εργαζόμενους.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε 8 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 ώρες εκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα, αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε αυτήν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και η σχετική βιβλιογραφία. Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με τους εισηγητές για οποιεσδήποτε απορίες προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum). Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του προγράμματος προβλέπεται η διενέργεια τηλεδιασκέψεων ή δια ζώσης συνάντησης με τους εισηγητές του Προγράμματος, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εισηγητές.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Περαιτέρω, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εβδομάδας κ.ο.κ.. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανακοινώνονται εγκαίρως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στη διάρκεια της 6ης εβδομάδας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή εργασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με θέμα που θα αναφέρεται στο υλικό των πρώτων πέντε διδακτικών εβδομάδων. Στη διάρκεια της 10ης εβδομάδας θα υπάρξει γραπτή εξέταση που θα αναφέρεται στο υλικό όλων των προηγούμενων διδακτικών εβδομάδων. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανακοινώνονται εγκαίρως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σας επισημαίνουμε ότι ηπερίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017. Ακόμα, εσωκλείουμε όλη την αναγκαία πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, ενώ μπορούν να αντληθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και από την ιστοσελίδα μας: http://www.compliance.econ.uoa.gr/.