Λειτουργία νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων’ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περισσότερα εδώ.