Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 90 θέσεις, για κάθε ένα από τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

• Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration – ΜΒΑ) http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/.
• Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική (MBA in Accounting) http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/.

Τα προγράμματα προσφέρονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνονται κυρίως σε εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning), ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών (full time – part time, 24-48 μήνες) και έχουν προσιτό κόστος (1.000 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα περιλαμβανομένων και των βιβλίων). Ειδικότερα:
 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2017.
 Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση των προγραμμάτων.
 Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια
 Το συνολικό κόστος των προγραμμάτων ανέρχεται στα 5.000€ (1.000€x5).Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε 1.000€ περιλαμβανομένων και των βιβλίων.

Τα προγράμματα δέχονται αιτήσεις εγγραφής μέχρι τις 16 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα προγράμματα και τον τρόπο εγγραφής των υποψηφίων φοιτητών σε αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των προγραμμάτων http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/ και http://www.mba-accounting.econ.uoa.gr/ ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 210-3689453 και 210-3689486.

Περιοχή συνημμένων