Νέος κύκλος του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο “Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης” από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου 2017, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες, επιδιώκει να παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια βασική προσέγγιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και στη συνέχεια να προτείνει βασικά εργαλεία και μεθόδους για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Παρέχει μία καλή βάση εκπαίδευσης και κατανόησης του αντικειμένου σε όσους ασχοληθούν στο μέλλον με την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε πέντε (5) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 35 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικές εβδομάδες.

Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης.

Τη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (θα εξετασθεί η δυνατότητα διεξαγωγής δια ζώσης συνάντησης με τους συμμετέχοντες, ανάλογα με το πλήθος, τη γεωγραφική τους κατανομή κ.ά.).

Hπερίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.compliance.econ.uoa.gr/.