Προτάσεις ΟΕΕ, ΤΕΕ & ΠΔΣΕ για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων