Σεμινάριο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Ελεύθερους Επαγγελματίες»: Παραλαβή Βεβαιώσεων Συμμετοχής

Ενημερώνουμε όσους παρακολούθησαν το ενημερωτικό σεμινάριο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Ελεύθερους Επαγγελματίες» ότι μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τη Διεύθυνση Μελετών & Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12-14, γραφείο 47, 4ος όροφος), από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου (09:00 – 15:30).

Διεύθυνση Μελετών & Δραστηριοτήτων