Πρόγραμμα σεμιναρίου με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Ελεύθερους Επαγγελματίες»

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

8:30- 9:00
 • Προσέλευση
9:00- 10:00
 • Χαιρετισμός ΠροέδρουΟΕΕ:κ. Κωνσταντίνου Κόλλια
 • Χαιρετισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:κ. Φώτη Κουρμούση
10:00- 11:30
 • Ρυθμίσεις Οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών Φυσικών Προσώπων (ΦΠ) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το αρθ. 15 παρ. 21 Ν.4469/2017 (Ανάλυση -κατά άρθρο ΠΟΛ 1223/29-12-2017 & ΥΑ 62134//4100/29-12-2017).

Αναστασία Βελονάκη: Τμήμα Παροχής Οικονομικών Συμβουλών

 • Ερωτήσεις
11:30- 12:30
 • Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για αιτήσεις Φυσικών Προσώπων (ΦΠ) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το αρθ. 15 παρ. 21 Ν.4469/2017

Βασίλης Κουρμπάνης: Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού

Νίκος Αμπατζόγλου: Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού

 • Ερωτήσεις

 

12:30- 13:30
 • Κόκκινα Δάνεια, Ασφαλιστικές και Φορολογικές υποχρεώσεις:

Τρόποι αντιμετώπισης τους (Νόμος Κατσέλη, Εξωδικαστικός Μηχανισμός κ.α.)

Σουζάνα Κλημεντίδη: Δικηγόρος

 • Ερωτήσεις
13:30- 14:00
 • Διάλειμμα
14:00- 15:00
 • Υπόδειγμα Μελέτη Βιωσιμότητας

Χαράλαμπος Κώστογλου: Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Οικονομικών Συμβουλών

 • Ερωτήσεις
15:00- 16:00
 • Συζήτηση για τις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Θεώνη Αλαμπάση: Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

16:00- 17:00
 • Ειδικά Θέματα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που χρήζουν προσοχής κατά τη συμπλήρωση της αίτησης

Παρασκευή Χαμηλού: Προϊσταμένη Δ/νσης Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών

 • Ερωτήσεις

Αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος.