Σε κοινή παρέμβαση προχωρούν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για το σκοπό αυτό, οι Πρόεδροι των τριών επιστημονικών φορέων, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Γιώργος Στασινός και Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλαν επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη, με την οποία ζήτησαν συνάντηση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων (νέα βάση υπολογισμού των εισφορών, συμψηφισμός εισφορών, ενήμεροι ασφαλισμένοι εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι στο σύστημα, κ.λπ.). Η συνάντηση ορίστηκε για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 09:30, στα γραφεία του ΕΦΚΑ.

[:en]

Σε κοινή παρέμβαση προχωρούν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σχετικά με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για το σκοπό αυτό, οι Πρόεδροι των τριών επιστημονικών φορέων, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Γιώργος Στασινός και Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλαν επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη, με την οποία ζήτησαν συνάντηση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων (νέα βάση υπολογισμού των εισφορών, συμψηφισμός εισφορών, ενήμεροι ασφαλισμένοι εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι στο σύστημα, κ.λπ.). Η συνάντηση ορίστηκε για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 09:30, στα γραφεία του ΕΦΚΑ.