Ανακοίνωση Παραλαβής Βεβαιώσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή»

Ενημερώνουμε όσους παρακολούθησαν τo επιμορφωτικό σεμινάριο «Ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του» ότι μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τη Διεύθυνση Μελετών & Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12-14, γραφείο 47, 4ος όροφος), από τις 09:00 έως τις 15:30.

Διεύθυνση Μελετών & Δραστηριοτήτων