Παρουσίαση Μελέτης ΟΕΕ για την Ευρυζωνικότητα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας, εκπόνησε τη μελέτη, μετά από ανάθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σχετικά με τα οφέλη από τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά την αύξηση του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τη μελέτη, που εκπονήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του ΟΕΕ, παρουσίασε ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διονύσης Χιόνης και προλόγισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Νεκτάριος Νώτης.

Στη μελέτη εξετάζεται η συμβολή του διαδικτύου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της ταχύτητας του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην Απασχόληση και στις Επιχειρήσεις. Μέσα από τη μελέτη αυτή αξιολογείται η σημασία των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες με αιχμή το διαδίκτυο, καθώς και στα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες που παρουσιάζονται και αφορούν σε οικονομίες του ΟΟΣΑ, μια αύξηση της διάχυσης κατά 10% της ευρυζωνικότητας οδηγεί σε αύξηση της τάξεως του 1,5%-2,5% του ΑΕΠ. Ομοίως και στον τομέα της απασχόλησης τα ευρήματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) η οποία βασίζεται σε ευρήματα έξι ερευνών προκύπτει ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου δημιουργούνται κατά μέσο όρο 9.300 θέσεις εργασίας.

Η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι πάροχοι, φτάνει το 40%, ενώ χαρακτηρίζουν υψηλού κόστους την παρεχόμενη υπηρεσία.

Τέλος, η συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την απασχόληση. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδας, θα πρέπει να δοθεί στη διείσδυση του διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές.

Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι η λειτουργία του συστήματος ψηφιακών εγγράφων και υπογραφής στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έφερε την πρώτη εβδομάδα μείωση 6%-7% στις δαπάνες για μελάνι και χαρτί, ενώ, τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί – όπως είπε – η επέκταση του συστήματος σε όλο το Δημόσιο. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι 400 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ το κόστος για τη λειτουργία του συστήματος είναι 20 εκ. ευρώ.