Προτάσεις ΟΕΕ για τις ενεργειακές κοινότητες

Tην ανάγκη να δοθούν και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, ώστε να δοθεί και μεγαλύτερη ώθηση στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, επισήμανε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο, που έχει κατατεθεί για το θέμα.

Τα προτεινόμενα κίνητρα από το ΟΕΕ είναι τα εξής:

  • Περισσότερα χρόνια σταθερότητας των φορολογικών συντελεστών, σε 10 από 5, που αναφέρει το νομοσχέδιο
  • Απαγόρευση επιβολής πρόσθετων τελών, εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων
  • Άρση της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών
  • Πρόσβαση των εμπλεκομένων σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση

Επιπλέον, για την ανάπτυξη και επιτυχία αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει, για την ίδρυση των ενεργειακών κοινοτήτων, να προβλεφθούν:

  1. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τοπικές κοινωνίες.
  2. Άρση εμποδίων λόγω των περίπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών στην ίδρυσή τους.
  3. Ανάπτυξη δικτύων παροχής συμβουλών και υποστήριξης.
  4. Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία

Προτείνεται, επίσης, λόγω των γνωστών προβλημάτων ηλεκτροδότησης της νησιωτικής Ελλάδας κατά την τουριστική περίοδο, να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη χρηματοδότηση από προγράμματα του ΕΣΠΑ των ενεργειακών κοινοτήτων, που θα ιδρυθούν για την αξιοποίηση της ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας.