ΟΕΕ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και κατανόησης προχώρησαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Οι δύο φορείς θα επικεντρωθούν στις εξής δράσεις:

1.Ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως π.χ. της οικονομικής διπλωματίας δηλαδή της επίτευξης στόχων εξωτερικής πολιτικής με τη χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων ή της χρησιμοποίησης διπλωματικών μέσων για την προώθηση και επίτευξη οικονομικών στόχων.

2.Έρευνα και τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτιστικής ανάπτυξης με τη χρήση οικονομικών δεικτών.

3.Σύνταξη και επιμέλεια ερευνητικών εργασιών.

4.Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων καθώς και την δημοσίευση μελετών και ερευνών συναφών με τους σκοπούς των συμβαλλομένων μερών.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος του ΕΙΠΔ, Πέτρος Καψάσκης.