Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Μελών του ΟΕΕ για Εγγραφή στον Πίνακα Διαιτητών του Πρωτοδικείου Πειραιά για το έτος 2018

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί τα μέλη του , όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εγγραφή τους στον πίνακα διαιτητών του Πρωτοδικείου Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 879 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του ΠΔ 735/4-10-1978.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας καθώς και για κάθε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να στείλετεe-mailμέχρι 30 Νοεμβρίου 2017 στη ηλεκτρονική διεύθυνση apap@oe-e.gr