Υπηρεσίες λογιστών σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο, με αίσθημα ευθύνης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος από λογιστές Α’ και Β’ τάξης, στο πλαίσιο των εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Με αυτό τον τρόπο, εξυπηρετούνται χωρίς κόστος νοικοκυριά, που επείγονται να υπαχθούν στο μηχανισμό, και δίνεται η δυνατότητα στον λογιστή να βοηθήσει, με τη σχετική δαπάνη για την αποζημίωσή του να καλύπτεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, “Με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ικανοποιείται ένα αίτημά μας, το οποίο αφορά αφενός στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και αφετέρου στη δημιουργία νέων δουλειών στους συναδέλφους. Η αρωγή των συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων από λογιστές – μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της υπευθυνότητας, με την οποία αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Συνεχίζουμε, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών μας, και – κατ΄ επέκταση – του κοινωνικού συνόλου”.