Συμμετέχοντες στο σεμινάριο με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών» (Ν.4469/17)

Ανακοινώνονται οι συμμετέχοντες του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Ν.4469/17)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2132141867 και 2132141870)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα ώρα έναρξης σεμιναρίου 09:00

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση