Πρόγραμμα σεμιναρίου με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών» (Ν.4469/17)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα ώρα έναρξης σεμιναρίου 09:00

Πατήστε στο συνημμένο αρχείο εδώ, για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.