Ανακοίνωση ΟΕΕ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, με την οποία γίνεται αποδεκτό το αίτημα του ΟΕΕ, για την εξαίρεση από την υποχρέωση εγκατάστασης POS των ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών, που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές).

Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο.