Οριστικοποίηση των Πινάκων των Υποψηφίων στις Εκλογές της 14ης Mαϊου 2017 για την Ανάδειξη των Μελών της Τοπικής Διοίκησης του Π.Τ Δυτικής Κρήτης

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στη Μ/8 συνεδρίασή της την Τρίτη 18 Απριλίου 2017, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του ΠΔ 225/1986 προέβη στην οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω συνδυασμούς για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΟΕΕ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.