Ανακήρυξη των Μεμονωμένων και Συνδυασμών Υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εκλογές της 15ης Mαϊου 2017 για την Ανάδειξη των Μελών της Τοπικής Διοίκησης του Π.Τ. Δυτικής Κρήτης

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στη Μ/7 συνεδρίαση της την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ.225/1986, ανακηρύσσει τους μεμονωμένους και συνδυασμούς των υποψηφίων για τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.