Συνάντηση Προέδρου ΟΕΕ με Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Το μείζον θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών των επιχειρήσεων στο Δημόσιο συζήτησε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

Ο κ. Κόλλιας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα καταστήσουν το μηχανισμό περισσότερο ευέλικτο και δικαιότερο για την πλειονότητα των οφειλετών.

Στόχος είναι η διεύρυνση όσων δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτόν, ώστε και να επωφεληθούν περισσότεροι οφειλέτες, και το Δημόσιο και οι τράπεζες να εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόλλιας πρότεινε:

  • Να μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό και ελεύθεροι επαγγελματίες.
  • Να απαλειφθεί το όριο υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή.
  • Να αυξηθεί το διάστημα της τριετίας σε πενταετία, μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση, ώστε να έχει δικαίωμα υπαγωγής.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. κατέθεσε δύο ακόμα προτάσεις σχετικά με το ρόλο των οικονομολόγων στο μηχανισμό, για τις οποίες ο κ. Κουρμούσης διαβεβαίωσε ότι:

  • Ο εμπειρογνώμονας, που εκπονεί την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, θα είναι αποκλειστικά οικονομολόγος.
  • Ο οφειλέτης ή κάθε συμμετέχων πιστωτής θα μπορεί να εκπροσωπείται προαιρετικά και από οικονομολόγο.

Τέλος, ο κ. Κουρμούσης προανήγγειλε την αύξηση του ορίου υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή, που σήμερα διαμορφώνεται στο 85% των συνολικών οφειλών, ενώ – όπως είπε – γίνεται προσπάθεια για να μην υπάρχει όριο, όπως έχει προτείνει το Ο.Ε.Ε..