Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τις παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το σχέδιο νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων απέστειλε με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις υφίστανται τις συνέπειες της δραματικής συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της υπερφορολόγησης και των διαρκών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους σε Δημόσιο και τράπεζες.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι αποκλείονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την υπαγωγή τους στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, με την λογική ότι εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη και προτείνει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στον μηχανισμό.

Επίσης, η προϋπόθεση η επιχείρηση να έχει οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης.

Η εξαιρετικά αυστηρή προϋπόθεση για τουλάχιστον μία χρήση κερδοφόρα στην τελευταία τριετία, είναι περιοριστική και αφήνει εκτός διαδικασίας πλήθος επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν και να εξυγιανθούν. Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια προτείνεται η μία κερδοφόρα χρήση να αναφέρεται στην τελευταία πενταετία.

Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών είναι πολύ μικρός και δυσανάλογος με το πλήθος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών να μην είναι προκαθορισμένος και ανάλογα με τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν ανά Περιφέρεια, να καθορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πρέπει να απευθύνεται στους φορείς, τα μέλη των οποίων μπορούν να μπουν στο μητρώο των συντονιστών. Προτείνουμε η πρόσκληση να απευθύνεται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Τμήματα) και ως μεταβατική διάταξη να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο συντονιστών των οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ με αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εμπειρογνώμονας και επειδή πιστεύουμε ότι για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας δεν μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε, προτείνεται να ορίζεται οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Βρείτε ολόκληρο το κείμενο της επιστολής εδώ.