Προγραμματισμός Δράσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Περίοδο 2017 – 2019

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, o θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, δεσμεύεται τόσο από το ρόλο του, όσο και προς τα μέλη του, να συνεχίσει να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με θέσεις και προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, όπως και στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των χρόνιων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Το ΟΕΕ οφείλει, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που ταλανίζει τη χώρα μας, να βγει μπροστά με προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος των μελών μας, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας. Η παρουσία του Φορέα μας στα οικονομικά δρώμενα, τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων στην Κυβέρνηση, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική. Και πάντα με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΟΕΕ, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να αρθρώσουμε σαφή και με επιχειρήματα λόγο, για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες των καιρών.

Δείτε τον πλήρη Προγραμματισμό Δράσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Περίοδο 2017 – 2019 εδώ.