Ανακοίνωση Ανακήρυξης Υποψηφίων

H Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Λ/97/27-1-2017Συνεδρίασήτης, ανακήρυξε τους υποψήφιους για τις εκλογές των μελών της Κεντρικής Διοίκησης, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 326/83 ως παρακάτω:

Υποψήφιοι για την Κεντρική Διοίκηση

 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ)
 3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Δ.Π.Κ.-Ο)
 4. ΛΟΓΙΣΤΕΣ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
 5. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο)
 6. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Υποψήφιοι για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ)
 3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Δ.Π.Κ.-Ο)
 4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο)
 5. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Υποψήφιοι για τους εισηγητές του Πειθαρχικού Συμβουλίου

 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ)
 3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Δ.Π.Κ.-Ο)
 4. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο)
 5. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ