ΟΕΕ: Πακέτο έξι προτάσεων στον Υφυπουργό κ. Α.Χαρίτση

Πακέτο έξι προτάσεων, που αφορούν τόσο στους οικονομολόγους – μέλη του, όσο και στα χρέη των φορολογουμένων προς Δημόσιο και τράπεζες, κατέθεσαν στον υφυπουργό Οικονομίας, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Γενικός Γραμματέας, Παναγιώτης Αλαμάνος.

Αυτές αφορούν:

Στην κατοχύρωση των νέων επαγγελμάτων, του διαχειριστή αφερεγγυότητας, το μητρώο του οποίου πρέπει να τηρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, του οικονομολόγου μελετητή και του εσωτερικού ελεγκτή.

Στην ένταξη των οικονομολόγων και λογιστών φοροτεχνικών στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την επιδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Στο ψηφιακό πιστοποιητικό για τους λογιστές – φοροτεχνικούς.

Στην κατάρτιση των ανέργων νέων οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Στην ενιαία ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες και Δημόσιο (για την οποία ο υφυπουργός είπε ότι θα εξεταστεί ενδελεχώς, αμέσως μετά τα προαπαιτούμενα).

Στη συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε ομάδα εργασίας για το νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στην οποία ο κ. Χαρίτσης ήταν απόλυτα σύμφωνος.