Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια, για προσχέδιο προϋπολογισμού

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σε μια περίοδο, όπου τα νοικοκυριά δοκιμάζονται μέσω του διαρκώς συρρικνούμενου εισοδήματός τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να πληρώσουν πάνω από το 70% των εσόδων τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στον προϋπολογισμό γίνεται πρόβλεψη για ακόμα υψηλότερα φορολογικά έσοδα.

Οι αυξήσεις των υφιστάμενων και η επιβολή νέων έμμεσων φόρων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διατήρηση των υφεσιακών τάσεων της οικονομίας και στην πλέον άδικη επιβάρυνση των μη εχόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την επόμενη χρονιά προβλέπεται πως οι έμμεσοι φόροι θα καταλάβουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας της φορολογίας, φτάνοντας το 56,34% του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.

Επιπλέον, η επιμονή στην εφαρμογή του ίδιου μείγματος περιοριστικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδύσεων, άρα και στην ταχύτερη επιστροφή στην ανάπτυξη, περιορίζοντας τις όποιες προσδοκίες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μείωση της ανεργίας.