Ο Νέος Τηλεφωνικός Κατάλογος του Ο.Ε.Ε

Τα τηλέφωνα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας άλλαξαν.

Ο Νέος Τηλεφωνικός Κατάλογος
 

Νέο Τηλεφωνικό Κέντρο 2132141800
Γραφείο Προέδρου 2132141810
Γραμματεία Προέδρου 2132141881 – 2 – 3
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προισταμένη: Αφροδίτη Παπαδέα 2132141890
Νομική Υπηρεσία
Ρίτα Πατρικίου 2132141888
Πρωτόκολλο
Ελένη Γκόγκου 2132141801
ΦΑΧ 2132141874
Τμήμα Οικονομικού
Προισταμένη: Δήμητρα Μήττα 2132141840
2132141841
Λογιστήριο
Κώστας Σμυρνής 2132141843
Παναγιώτης Μπισμπίκος 2132141854
Γραφείο Εσόδων – Συνδρομές Μελών
2132141844 – 5
Διαχείριση Υλικού – Δ/κή Μέριμνα – Προμήθειες
Πέτρος Σκούρας 2132141830
Τμήμα Οργάνωσης Μελών (Μητρώο)
Προιστάμενος: Νίκος Σοφιανός 2132141820
Βίκη Λιλυμπάκη 2132141823
Φραγκίσκη Κονομόδη 2132141824
Δήμητρα Μητσάκη 2132141825
ΦΑΞ 2132141822
Διεύθυνση Μελετών & Δραστηριοτήτων
Προισταμένη: Βασιλική Μπουσούνη 2132141870
Τμήμα Κλαδικών προβλημάτων
Προιστάμενος: Σπύρος Τσώτσης 2132141842
Τμήμα Έρευνας και Μελετών

Έλλη Μαυρίδου 2132141865

Τμήμα Εκδηλώσεων – Επικοινωνίας – Εκδόσεων

2132141867
Γραφείο Επιμόρφωσης
Νάντια Μειδάνη 2132141864
ΦΑΞ 2132141873