Ομιλία Προέδρου ΟΕΕ στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

Η ελάφρυνση των επιχειρήσεων από το γραφειοκρατικό κόστος είναι από τα βασικά ζητούμενα για την προσέλκυση επενδύσεων ώστε να δομηθεί ένα σταθερό, υγιές κι όχι κρατικοδίαιτο παραγωγικό μοντέλο.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στη Βουλή, επί του νομοσχεδίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Αναπτυξιακής Δυναμικής που πρέπει να αποκτήσει η χώρα μας, προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των εταιρειών κάθε μορφής, το οποίο και θα αποτελέσει εργαλείο πληροφόρησης για τους υποψήφιους επενδυτές».

Ο κ. Κόλλιας παρέθεσε και τις εξής παρατηρήσεις του ΟΕΕ σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο:

« 1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, η απαίτηση της δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, θεωρούμε ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση.

Επισημαίνουμε ότι με την ρύθμιση αυτή λύνονται τα προβλήματα των προηγούμενων ετών με την έκδοση τροπολογιών ανά έτος, για την παράταση της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, λόγω της μόνιμης παράτασης του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων πέραν του προβλεπόμενου.

Το νομοσχέδιο, όπως αναρτήθηκε στην Διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2016 προέβλεπε έντεκα (11) μήνες, για την δημοσίευση των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, χρονικό διάστημα εξαιρετικά μεγάλο με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, καθώς δεν διασφάλιζε την έγκαιρη δημοσιοποίηση των οικονομικών πληροφοριών τους. Επομένως ορθώς ο Υπουργός προέβη στην διόρθωση του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

2. Σχετικά με τις ΙΚΕ, δημιουργεί σύγχυση η τροποποίηση του άρθρου 98 του Ν 4072/2012 όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, με την οποία συνεχίζεται η ισχύς της υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ μέσα σε 3 μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Επειδή στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών εμπίπτουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες προτείνουμε να προβλεφθεί ότι:

«Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης»

3. Το ΓΕΜΗ είναι πράγματι ένα εργαλείο επιχειρηματικής και οικονομικής πληροφόρησης, μια πραγματική μεταρρύθμιση με σημαντικά οφέλη. Με τα δεδομένα που έχουν τεθεί σε δημοσιότητα μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει εικόνα για το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης. Καθώς όμως έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ και καθυστερήσεις στην ανάρτηση πράξεων, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων, όπως προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο, για την αποτελεσματική του λειτουργία και να διορθωθούν τεχνικά προβλήματα κατά την καταχώρηση και την ανάρτηση των σχετικών παραστατικών (π.χ. καταστατικών)».