Ένταξη του ΟΕΕ στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

Νέο μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ) αποτελεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Το ΟΕΕ θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους 18 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και της επιστημονικής ζωής του τόπου, για να καταστήσει γνωστό και να διαδώσει το σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Οι οικονομολόγοι, με την κατάλληλη κατάρτιση στους πιστοποιημένους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και την τελική διαπίστευσή και ανάρτησή τους στον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών, το οποίο προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου σε προφορική και γραπτή δοκιμασία από την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ και την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του διαμεσολαβητή.

Για το θέμα δήλωσαν σχετικά :

Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική και αισιόδοξη ημέρα για τον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., καθώς, μόλις λίγους μήνες μετά την επίσημη ίδρυσή του, ο Οργανισμός κιόλας διευρύνεται. Υποδεχόμαστε σήμερα πέντε νέα μέλη με ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα και αντιπροσωπευτική ισχύ. Προσδοκώ και εύχομαι αυτή η αριθμητική διεύρυνση του Οργανισμού να έχει και τα ανάλογα ποιοτικά αποτελέσματα. Να προσδώσει στο όλο εγχείρημα ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να συμβάλει στην ενεργό διάδοση των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Η διαμεσολάβηση πρέπει να περάσει πλέον στα χέρια των εταίρων του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.».

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η ένταξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο εταιρικό σχήμα της θεσμικής συμμαχίας, του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε για το αυτονόητο, ότι δηλαδή θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να συμβάλλουμε στην ακόμα αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., στον τομέα της διαμεσολάβησης, με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».