Οι θέσεις του ΟΕΕ στη Βουλή για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

«Οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε νέο αναπτυξιακό νόμο θα έπρεπε να εκκινήσει, αφού έχουμε ολοκληρώσει πρώτα το διάλογο για το νέο παραγωγικό μοντέλο, ώστε με βάση το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να συντάξουμε τον αναπτυξιακό νόμο, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους προς τομείς της οικονομίας που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα και στους οποίους ποντάρουμε.»

Με αυτό το σχόλιο ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τοποθετήθηκε στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

«Το νέο νομοσχέδιο είναι ένα πλαίσιο γενικό, το οποίο – μετά την ψήφισή του – για να εφαρμοσθεί προϋποθέτει την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οδηγών και εγχειριδίων υποστήριξης. Από 25 έως 30 είναι μόνο οι ΚΥΑ, που απαιτούνται για να αρχίσει η ένταξη προτάσεων», τόνισε ο κ. Κόλλιας και κατέθεσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου.

Σημείωσε, επίσης, ότι η αναφορά σε σταθερό φορολογικό σύστημα με εξαιρετικά, όμως, υψηλό συντελεστή δεν προσδίδει την αναπτυξιακή διάσταση που θα προσέλκυε το ενδιαφέρον επενδυτών.

Πρότεινε μεταξύ άλλων, την μεταβολή του φορολογικού συντελεστή ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας, την μείωση του ποσού για την κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης από τα 250.000 στα 100.000 ευρώ, την προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου και των αξιολογητών και ελεγκτών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ομιλίας.