Ανακοίνωση ΟΕΕ για πλαστά πτυχία

Σε καταγγελία της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας να δώσει το δικαίωμα σε 2.500 υπαλλήλους του Δημοσίου, που κατέχουν πλαστούς τίτλους σπουδών, να διαγωνιστούν σε ειδικές εξετάσεις και να παραμείνουν στις θέσεις τους, προχώρησε η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το ΟΕΕ εκφράζει την έκπληξη και την αγανάκτησή του για αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι ήταν ο πρώτος φορέας, ο οποίος προέβη από το 2006, για λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος, στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των τίτλων σπουδών των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας.

Μάλιστα, στις περιπτώσεις, που διαπιστώθηκε η πλαστότητα των τίτλων σπουδών, εκτός της ανάκλησης της Διοικητικής Πράξης, το ΟΕΕ προσέφυγε και στη Δικαιοσύνη.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως επιστημονικός φορέας με 100.000 οικονομολόγους και 60.000 λογιστές – φοροτεχνικούς, εκτιμά ότι τέτοιες ενέργειες, όπως αυτές από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, δεν εξυπηρετούν τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και του δημοσίου συμφέροντος και τελικά οδηγούν σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Ζητά, δε, από την ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει την απόφασή του.