Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκειμένου να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών τον είχε θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση ζητώντας από τους Λογιστές Φοροτεχνικούς να συνεισφέρουν στη βελτίωσή του καταθέτοντας τις απόψεις τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που κατατέθηκαν καθώς και τις απόψεις της Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας και της Επιτροπής για Θέματα του Λογιστή Φοροτεχνικού, διαμορφώθηκε το επισυναπτόμενο κείμενο με τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και καλεί πάλι τους Λογιστές Φοροτεχνικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο επισυναπτόμενο κείμενο μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016.

Τα σχόλια και τις παρατηρήσεις παρακαλούμε στείλτε τα στο email: vbouss@oe-e.gr

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό υλικό: “Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών”