Αίτημα του ΟΕΕ για παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με σημερινή επιστολή του Προέδρου του, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού την προώθηση τροπολογίας, σχετικά με την παράταση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, την οποία κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της καθυστέρησης των προβλεπομένων φορολογικών διαδικασιών, αλλά και της μη τήρησης της πολιτικής δέσμευσης ότι η εφαρμογή των ΕΛΠ θα ισχύσει από 1/1/2016.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή του προέδρου του ΟΕΕ.