Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ενημερώνουμε τα μέλη του ΟΕΕ και τους λογιστές φοροτεχνικούς, ότι το αίτημα του ΟΕΕ για τη μετάθεση κατά ένα μήνα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» έγινε αποδεκτό από τη Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τελικά παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.