Ημερίδα OEE με θέμα: “Η θέση και η προοπτική της Οικονομικής Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”