4ο Επιστημονικό Δελτίο Οικονομικής Ανάλυσης

Το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας αποτελούν δύο βασικά στοιχεία του οδικού χάρτη που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία για την επίτευξη της δημοσιονομικής σταθεροποίησης.

Η μακροχρόνια πορεία σύγκλισης και η επάνοδος στις αγορές προϋποθέτουν την βιωσιμότητα και των δύο παραπάνω ζωτικών τομέων. Για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση της λειτουργίας καθώς και η οικονομική ανάλυση τόσο του ασφαλιστικού τομέα όσο και του τραπεζικού.

Με την παρούσα έκδοση, το 4ο Επιστημονικό Δελτίο, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, συμβάλουν στη δημόσια συζήτηση και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στους δύο ζωτικούς τομείς προκειμένου να ανταποκριθούν στον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το τέταρτο τεύχος του Επιστημονικού Δελτίου πατώντας εδώ.