Ανακοίνωση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λόγω των ζητημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την διαδικασία διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εταιριών και της καταχώρησης αποφάσεων για τη λύση και εκκαθάρισή τους στο ΓΕΜΗ, ζητεί με επιστολή του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τη δυνατότητα της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής μέχρι 30 Ιουνίου 2016.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή.