Κ. Κόλλιας: Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων φωνάζει για αλλαγή πολιτικής

Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό άνω του 1 δισ. ευρώ το μήνα, αποδεικνύουν με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι:

Η φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων έχει προ πολλού εξαντληθεί, μετά από τις διαδοχικές αυξήσεις φόρων, που σημαίνει πως μέτρα, όπως η κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σε καμία περίπτωση δε θα φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της αύξησης των εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μετά την αύξηση της ετήσιας εισφοράς αλληλεγγύης και της προκαταβολής φόρου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούν να σηκώσουν ακόμα ένα κεφαλικό φόρο.

Η επί της ουσίας και όχι επί των εντυπώσεων επανεξέταση του συγκεκριμένου μέτρου είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, από την πρώτη στιγμή, έχει καταθέσει τις προτάσεις του:

• Μεικτός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη όχι μονό τα χρόνια ασφάλισης (όπως ισχύει σήμερα), ούτε μόνο το εισόδημα (όπως καταγράφεται στο προτεινόμενο από την Κυβέρνηση νομοσχέδιο), αλλά και τις δυο αυτές παραμέτρους.

• Το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός τους (50% στα υψηλά εισοδήματα και σημαντικά χαμηλότερο όσο μειώνεται το εισόδημα), το οποίο διασφαλίζει την αποπληρωμή και των υπόλοιπων υποχρεώσεών τους (π.χ. δάνεια), τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους, και την κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.

•Απαλλαγή, για τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, των νέων ασφαλισμένων, από την καταβολή εισφορών για τον κλάδο σύνταξης.

•Διατήρηση του ταμείου των ελεύθερων επαγγελματιών – επιστημόνων, με στόχο στο ασφαλιστικό σύστημα να λειτουργούν τρία ταμεία, που θα περιλαμβάνουν επίσης αυτό των μισθωτών και των αγροτών.