Παράταση για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Παράταση μέχρι 31/12/2016 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, ζήτησε από τον Γ.Γ.Δ.Ε, κ. Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο της επιστολής.