Σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Καστοριά

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και στην πόλη της Καστοριάς, στις 30 και 31 Οκτωβρίου, η συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες πλέον ψηφιακές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, μέσω των οποίων ελαχιστοποιείται ο χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης των εργασιών τους και των συναλλαγών τους με το Ο.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου του Επιμελητηρίου, παρουσίασαν τις δράσεις και τους στόχους του φορέα για το 2016, με γνώμονα αφενός την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του Ο.Ε.Ε., ως σύμβουλος της πολιτείας, με παρεμβάσεις και την κατάθεση προτάσεων για την έξοδο από την κρίση, και αφετέρου τη διαρκή ενημέρωση, υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων παρουσίασαν τις δράσεις τους σε τοπικό επίπεδο, ενώ αναφέρθηκαν και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και τα οποία η Κεντρική Διοίκηση του Επιμελητηρίου καλείται να επιλύσει.

Παρούσα, ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αρμόδια για την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο, Αμαλία Κούσκουρα, η οποία παρουσίασε τους στόχους της Περιφέρειας για το νέο ΕΣΠΑ. Για την υλοποίηση και την εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, μίλησε το στέλεχος της τοπικής διαχειριστικής αρχής, Χρήστος Καραντινός.

Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Οικονομικό Επιμελητήριο να αιτηθεί προς το υπουργείο Οικονομικών την αναστολή κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά, που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του προσφυγικού κύματος. Προτείνεται η αναστολή αυτή να ισχύσει στην Κω, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.