Ανακοίνωση του ΟΕΕ για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με αφορμή το θέμα της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο δεν ισχύει σε κανένα κράτος της Ε.Ε., υπενθυμίζει ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο ουδείς δικαιούται να στερεί με σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα. Αντιθέτως το κράτος πρωτίστως οφείλει να την ενθαρρύνει παρέχοντας ισχυρά κίνητρα.

Στην παρούσα συγκυρία, η κατακόρυφη επιβάρυνση των συγκεκριμένων υπηρεσιών με έμμεση φορολογία αγγίζει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς αφορά σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και οδηγεί σε αύξηση της παραπαιδείας, με σημαντικές απώλειες εσόδων και για το κράτος.

Απαιτείται αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για αυτόν το βασικό τομέα άσκησης πολιτικής, χωρίς παλινωδίες και πισωγυρίσματα και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας πάντα υπόψη το δίκαιο και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταθερό μέλος της οποίας είναι η Ελλάδα. Απορίας άξιον είναι το πώς η ελληνική κυβέρνηση αφενός και τα στελέχη της Ε.Ε. αφετέρου, σχεδιάζουν μέτρα και νόμους αμφιλεγόμενης κοινοτικής νομιμότητας.